Kósa Csaba     

Egy nő álma

 

Kezdhetném a pályamódosítással. Régóta, 1988 óta ismerem Mártonfi Benke Mártát. Amikor megismertem, újságíró volt, a kecskeméti Petőfi Népe munkatársa. És írt egy riportot Tiszakécskéről, amely megrengette a megyét, a fél országot. Életveszélyesen megfenyegették - máig jó érzéssel tölt el, hogy a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társasággal a segítségére siethettünk.

Az a Berzsenyi-díj akkor megvédte őt. Legalábbis időlegesen.Mert aki ír, és az igazságot keresi, képviseli az írásaival, folyton-folyvást újabb akadályokba ütközik. Vívja a harcot a külvilággal, és vívja a maga harcát a lelkiismeretével.

Ismerem Mártonfi Benke Márta írásait, újságírói, írói küzdelmeit. És - bár jó tíz esztendeje meglepett a döntésével - hamarosan megértettem, hogy miért cseréli fel a tollat az ecsettel. Másképp akarja elmondani a gondolatait, az érzéseit, a megrendülését, a tiltakozását. Nem az újsághasábokon, hanem a festővásznon. Ahogy később könyvében, az Egy festő vallomásaiban megírta: 

 

„Valamikor szerettem beszélni, most viszont szívesebben hallgatok. Az élet mélyebbre vezető rétegeiben kalandozom… a mélyebbre vezető ösvényeket keresem.” 

Vasszorgalommal, már-már önsanyargató következetességgel elvégezte a maga képzőművészeti egyetemét, Bozsó János kecskeméti festőművész mellett megtanulta mindazt, ami a festészetben megtanulható. Ami ezen túl esik: a tehetséget magában hordozta. Az átélés, a beleélni-tudás képességét, a látomásokra, a színekre fogékony érzékenységet. A képzelőerőt.  

 

A vásznon újjáteremteni a valóságot: ehhez ugyanolyan képzelőerő kell, mint egy jelenet, mint egy táj, mint egy ember művészi leírásához. 

 

 Kosztolányi Dezsőtől tudjuk, hogy minden művész munkája azon múlik: milyen nézőszögből tekinti a valóságot. Mit hagy el belőle, mit tesz hozzá. Ez a komponálás folyamata - ez maga az alkotás. 

Sorra veszem a képcímeket, és hosszan elnézem Mártonfi Benke Márta legújabb festményeit. Azon veszem észre magamat, hogy ugyanolyan testi és lelki jóérzés fog el, mint amikor - mostanság egyre ritkábban - egy-egy remek elbeszélést olvasok.

Igen, mintha valóban novella címeket olvasnék. Álom. Jön az este. Reménykedés. Egyedül. Szomorú este. Késői találkozás.  A nap vége. Komor előjel.  Búcsú városomtól. Meghitt zug. Ábrándozás. Égi jel. Titokzatos éjszaka.

 

Ismerem Benke Márta pusztáját, évtized előtt elvitt engem a keceli tanyákhoz. Egykori, pompás kis tanyákból lett romhalmazokat láttam, sivataggá szomorodott oázisokat. Azóta a Ságodi nénik, a Ságodi bácsik otthonait úgy széjjellopták, hogy már az emlékezet is alig őrzi őket. Csak Mártonfi Benke Márta festményei. Azok igen. 

 

Egy pályamódosítás természetrajza - térhetek most vissza az indításhoz. Ha Benke Márta újságíró marad - aki bár írói eszközökkel dolgozik -, nyilván hiteles riportokat ír ama kor, ama életforma eltűnéséről, elsüllyedéséről. Ő azonban a vásznon beszéli el a megrendülését, a tiltakozását.  

 

Ő már nem tollal, ő már ecsettel közli velünk, az utánunk jövőkkel, hogy Magyarországon - itt, ahol vagyunk, ezen a tájon is - valami jóvátehetetlen, valami megbocsáthatatlan történt.  

Pöttyös bögrék, vén petróleumlámpák, gyászoló öregasszonyok, botjukra támaszkodó vénemberek, virágos kiskertek, gyümölcsfák virágos fergetege - ismertem évek óta Benke Márta színeit, az ő sajátos alföldi világát, amelynek festőművészként a szószólója lett.  

 

De most új színekkel gazdagodott.  

Erre a gazdagságra csak az találhat rá, aki már elfoglalta a legkedvezőbb nézőszöget. Ahonnan nemcsak látja, hanem hallja is a színeket. Ily módon az alkotás mély, rejtelmes folyamatának beavatottja lesz: elhagy és hozzátesz a valósághoz. Elhagyja a lényegtelent, hozzáteszi a vízióit, a hallucinációt, az álmait.  Így emeli át egy másik régióba az őt körülvevő világot.  

 

Én, aki írásaimban a hullámzó, finom Dunántúl szelíd, kék színeiben láttatom szűkebb szülőhazámat, reácsodálkozom a zöldnek haragos változataira, az égőpiros lobogására, a lobogást oltó téglavörösre, a melegen ömlő barnára, a méla lilára, a püspöklilára az elömlő okkersárgára, az alkonyat ijedelmes tintakékjére, arra a sokféle kékségre, amellyel a folyó kanyarog ebben a színdús világban. 

 

Én látom e színeket, de tudom, hogy Benke Márta hallotta, hallja is őket. Csupa szomorúság van ezekben a színekben, csupa bánat, csupa szomorú dallam leng velük. 

 

Ez a csendesen, melankolikusan mesélő, zenélő, hajnali fényben ébredő és fájdalmasan beesteledő Alföld.  Ez Benke Márta álombeli tája, ez az ő mesebélien minduntalan elénk kanyarodó Köröse.  

 

Új kiállításának címe: Egy nő álma. 

Itt álmodik a Körös partján, itt kutatja, vizsgálja az élet mélyebb rétegeit, itt születnek e figyelemre méltó, érett művész tájképei.  És ha kérném őt, régi jó barátomat, hogy beszéljen nekem a sikereiről, díjairól - hiszen már külföldön is elismerik őt -, beszéljen művészetének titkairól, minden bizonnyal elmosolyodna. Miféle titkok? Csendesen ennyit mondana: 

 

Amióta festek, sokat változtam. Régen többet adtam a külsőségekre. Ma már nem érdekelnek. Rájöttem, minél gazdagabb világot épít fel belül az ember, annál kisebb térre vágyik odakinn, s a földi jókból egyre kevesebbel is beéri. 

 

Ennek a gazdag világnak a vendégei vagyunk ma itt.  

Adjuk át hát magunkat a testi és lelki jóérzésnek!


 (Elhangzott 2010-ben, a kunszentmártoni kiállítás megnyitóján.)